Copywriter

Stop Ecocide

http://www.stopecocide.nl
Stop Ecocide NL | copywriter
Dutch, English
3-6 hours
One Time

Project

Voor de website zijn we op zoek naar een copywriter die de teksten op de website kan verbeteren. Op dit moment krijgen we vooral Engelstalige teksten aangeleverd die we vertalen voor de Nederlandse website. Een goede start is om naar de huidige website teksten te kijken en deze te beoordelen op “biedt de copy/content een oplossing voor het vraagstuk van de lezer?’ en ‘raakt de copy/content de lezer zo, dat deze actie onderneemt?’ Wanneer de eerste suggesties en aanbevelingen bevallen zal er meer werk zijn in de toekomst! We krijgen namelijk regelmatig teksten aangeleverd vanuit Engeland die vertaald kunnen worden, daarnaast zetten we ook regelmatig campagnes op waar teksten voor worden geschreven.

About

Grootschalige beschadiging en vernietiging van de natuur vindt wereldwijd plaats. Op dit moment is dit wettelijk toegestaan. Wij noemen dit ecocide en werken eraan om van ecocide een internationale misdaad te maken. Naast het verantwoordelijk stellen van de schuldigen, geeft ecocidewetgeving ons een moreel kompas voor hoe wij als mensheid met de Aarde moeten omgaan. Ons werk heeft twee speerpunten: belangenbehartiging op het hoogste niveau en internationale grassroots campagnes. Stop Ecocide is een internationale organisatie welke wordt aangestuurd vanuit Engeland, wij vertegenwoordigen onze missie in Nederland.

Contact