SEO

Stop Ecocide

http://www.stopecocide.nl
Stop Ecocide NL | SEO
Dutch
4-8 hours
One time

Project

Voor onze website stopecocide.nl zijn we op zoek naar iemand die ons kan helpen met het vergroten van de vindbaarheid. Een keywordanalyse en focus is reeds bepaald, nu is het zaak de SEO velden aan de achterkant van de website in te richten en de indeling van huidige en eventueel nieuwe pagina’s te bespreken. De website is gebouwd in Squarespace.

About

Grootschalige beschadiging en vernietiging van de natuur vindt wereldwijd plaats. Op dit moment is dit wettelijk toegestaan. Wij noemen dit ecocide en werken eraan om van ecocide een internationale misdaad te maken. Naast het verantwoordelijk stellen van de schuldigen, geeft ecocidewetgeving ons een moreel kompas voor hoe wij als mensheid met de Aarde moeten omgaan. Ons werk heeft twee speerpunten: belangenbehartiging op het hoogste niveau en internationale grassroots campagnes. Stop Ecocide is een internationale organisatie welke wordt aangestuurd vanuit Engeland, wij vertegenwoordigen onze missie in Nederland.

Contact